AR Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 248 saylı lisenziya
 
 
Gəlir və Xərclər barədə hesabat
 

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 16.10.2019

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 12.07.2019

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 1-ci_rub_2019

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 4-cü_rub_2018

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 3cü_rub_2018

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 2-ci_rub_2018

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 1-ci_rub_2018

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 4-cü_rub_2017

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 3-cü_rub_2017

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 2-ci_rub_2017

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 1-ci_rub_2017

   
 
<

 

 

Best viewed at resolution of 800 x 600.
Site designed and developed by Information Technology Group, National Bank of Pakistan Baku Branch

  Copyright 2008 National Bank of Pakistan Baku Branch - All rights reserved

 

 

16