AR Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 248 saylı lisenziya
 
 
HESABATLAR
 

External Audit Report 2013 ENG

External Audit Report 2014 ENG

External Audit Report 2015 ENG

External Audit Report 2016 ENG

External Audit Report 2017 AZE

ƏSAS MALİYYƏ GÖSTƏRİCİLƏRİ
   
 

Balans maddələri barədə açıqlama

Gəlir və Xərclər barədə hesabat

<
MƏLUMATLARIN ACIQLANMASI və RÜBLÜK HESABATLAR
   

Kapitalın strukturu və adekvatlığı barədə məlumat

Kapital dəyişmələri

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Banka Adiyyati şəxslər və onlar adından
hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama

Aktivlərin risk dərəcələri üzrə təsnifatı

Korporativ borcalanlar üzrə reytinq və fərdi
borcalanlar üzrə skorinq sistemlərinin əsas aspektlərinin izahı

Kreditlər
və kredit portfelinə nisbəti

Aktiv və passivlərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü

Çoxfaktorlu Stress-testləşdirmə

Kredit risklərin açıqlanması

Çoxfaktorlu Stress-testləşdirmə


 

 

Best viewed at resolution of 800 x 600.
Site designed and developed by Information Technology Group, National Bank of Pakistan Baku Branch

  Copyright 2008 National Bank of Pakistan Baku Branch - All rights reserved

 

 

16