AR Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 248 saylı lisenziya
 
 
Gəlir və Xərclər barədə hesabat
 

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 3-cü rüb 2022

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 2-ci rüb 2022

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 1-ci rüb 2022

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 4-cu rüb 2021

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 3-ci rüb 2021

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 2-ci rüb 2021

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 1-ci rüb 2021

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 28.01.2021

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 26.10.2020

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 20.07.2020

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 17.04.2020

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 20.01.2020

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 16.10.2019

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 12.07.2019

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 1-ci_rub_2019

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 4-cü_rub_2018

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 3cü_rub_2018

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 2-ci_rub_2018

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 1-ci_rub_2018

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 4-cü_rub_2017

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 3-cü_rub_2017

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 2-ci_rub_2017

Gəlir və Xərclər barədə hesabat 1-ci_rub_2017

   
 
<

 

 

Best viewed at resolution of 800 x 600.
Site designed and developed by Information Technology Group, National Bank of Pakistan Baku Branch

  Copyright 2008 National Bank of Pakistan Baku Branch - All rights reserved

 

 

16