AR Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 248 saylı lisenziya
 
 
Banka Adiyyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama
 

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 2-ci rüb 2022

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 1-ci rüb 2022

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 4-cü rüb 2021

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 3-cü rüb 2021

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 2-ci rüb 2021

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 1-ci rüb 2021

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 4-cü rüb 2020

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 3-cü rüb 2020

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 2-ci rüb 2020

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 1-ci rüb 2020

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 4-cü_rüb_2019

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 3-cü_rüb_2019_16.10.2019

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 2ci_rub_2019

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 1ci_rub_2019

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 4cü_rub_2018

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 3cü_rub_2018

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 2-ci_rub_2018

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 1-ci_rub_2018

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 4-cü_rub_2017

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 3-cü_rub_2017

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 2-ci_rub_2017

Banka adiyati şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama 1-ci_rub_2017

   
 
<

 

 

Best viewed at resolution of 800 x 600.
Site designed and developed by Information Technology Group, National Bank of Pakistan Baku Branch

  Copyright 2008 National Bank of Pakistan Baku Branch - All rights reserved

 

 

16