AR Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 248 saylı lisenziya
 
 
Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı
 

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı 3-cü rüb 2022

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı 2-ci rüb 2022

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı 1-ci rüb 2022

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı 4-cü rüb 2021

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı 3-cü rüb 2021

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı 2-ci rüb 2021

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı 1-ci rüb 2021

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı - 4-cü rüb 2020

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı - 3-cü rüb 2020

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı - 2-ci rüb 2020

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı - 17-04-2020

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı - 1-ci rüb 2020

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı - 16-10-2019

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı - 12-07-2019

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı - 1ci_rub_2019

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı - 4cü_rub_2018

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı - 3cü_rub_2018

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı - 2-ci_rub_2018

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı - 1-ci_rub_2018

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı - 4-cü_rub_2017

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı - 3-cü_rub_2017

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı - 2-ci_rub_2017

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı - 1-ci_rub_2017

   
 
<

 

 

Best viewed at resolution of 800 x 600.
Site designed and developed by Information Technology Group, National Bank of Pakistan Baku Branch

  Copyright 2008 National Bank of Pakistan Baku Branch - All rights reserved

 

 

16